Zasoby psychoenergetyczne w zmianach żywieniowych

Zasoby psychoenergetyczne to :

 • Motywacja
 • Zasoby finansowe
 • Relacje społeczne i dynamika
 • Energia życiowa i optymizm
 • Dostęp do specjalistów
 • Czas
 • Umiejętności ( np. stawianie granic, silna wola, zarządzanie czasem,inteligencja emocjonalna, analiza wydarzeń i wyciąganie wniosków

Zastanów się i odpowiedz, które z powyższych zasobów posiadasz i ułatwiają Ci działanie? Jakich zasobów masz za mało lub nie posiadasz w ogóle?

Przez co tracimy nasze zasoby:

 • Martwienie się i pisanie czarnych scenariuszy,
 • Poczucie winy i wyrzuty sumienia,
 • Próba konroli życia innej osoby,
 • Pozwalanie na kontrolowanie naszego życia przez inne osoby,
 • Brak granic ( w stosunku do siebiei do innych),
 • Nieznajomość siebie i swoich wartości,
 • Nieadaptacyjne strategie radzenia sobie z emocjami i trusnościami,
 • Nieumiejętność wyciągania wniosków

Czy któryś z powyższych przykładów Ciebie dotyczy?

Zastanów się nad konkretnymi sytuacjami, przez które tracisz swoje zasoby.

Czy jest ich dużo?

Czy zdarzają się często?

Czy jest coś co możesz zminić aby uniknąć tych sytuacji lub zmniejszyć ich konsekwencje?

Skąd brać zasoby psychoenergetyczne?

 • Znaleźć czynności sprawiające nam przyjemność i wkomponować je w nasz codzinny rytm dnia
 • Regularnie „czyścić swoją głowę” – wypisać wszystkie rzeczy do zrobienia i nadać im terminowość,
 • Realistycznie oszacować ilość zadań do zrobienia
 • Trenować asertywność i stawianie granic
 • Wzmocnić pewność siebie
 • Zaplanować czas bez komputera i telefonu
 • Dbać o swoje potrzeby podobnie jak o potrzeby innych