Obserwuj i wyciągaj wnioski

Wypisz na kartce wszystkie doświadczenia dietetyczne, które do tej pory traktowałaś jako swoje niepowodzenia

Zadaj do nich 3 poniższe pytania i zapisz odpowiedzi na kartce.

  1. Jakie cechy wspólne posiadają te próby? (Być może do każdej z nich podchodziłaś zbyt szybko, miałaś w tym czasie dużo stresu, a może zawierały zbyt dużo posiłków, których nie lubiłaś? Opisz je i zapisz swoje wnioski).
  1. Na podstawie powyższych wniosków zastanów się, co musiałoby się zmienić w kolejnej diecie, abyś była w stanie ją utrzymać?
  1. Co pomogłoby Ci we wprowadzeniu tych zmian w życie?