Poznaj swoje realne możliwości

Wypisz 3 zmiany, które chciałbyś wprowadzić w najbliższym czasie.

1.

2.

3.

Zastanów się i sprecyzuj w jaki sposób możesz osiągnąć swoje cele dzięki zadaniom różnego natężenia.

Opcja minimalna
Opcja optymalna
Opcja maksymalna